EQUIPS I SISTEMES D’APLICACIÓ

Centrals, satèl·lits, carros, dipòsits mòbils, sistemes centralitzats i accessoris.

+ sistemes centralitzats (vídeo)

+ accessoris

DOSIFICADORS

Centrals de dilució proporcional.

MICRONEBULITZADORS

Maquinària per a la desinfecció ambiental, microboira i vaporització.

EQUIPS DE FREGAT I ESCOMBRAT

Rotatives, fregadores, hidronetejadores, escombradores, aspiradors…