MANIVAC, S.L. (abans RIBAMER, S.L.) fou constituïda a principis dels anys ’80 i formada per un equip de persones amb gran experiència dins del sector químic industrial, inicia les seves activitats en els sectors càrnic, làctic, veterinari, pastisseria industrial i plantes embotelladores.

En poc temps, aconsegueix col.laborar amb firmes de primer ordre dins els diferents sectors abans esmentats, fins a l’actualitat, en la que està gaudint d’una maduresa i d’una estabilitat en el mercat envejable.

MANIVAC, S.L. , abraça els següents camps d’actuació:

  • Venda, de productes químics per a la indústria alimentària, concretament detergents, desinfectants, insecticides i additius especials per a la neteja i desinfecció.
  • Assessorament tècnic, és a dir, realitza estudis per a determinar quins productes i mètodes de treball són els més adequats en cada cas, plans de neteja i desinfecció (seguint criteris de les Normes ISO), així com un control de punts crítics (APCPC). També dóna formació sobre les carcterístiques, manipulació i emmagatzamatge dels diferents productes.
  • Anàlisis, realitza controls de desinfecció, tant de superfície com ambientals, així com controls per a determinar si la concentració dels productes utilitzats és la correcta, amb la qual cosa evitem un ús desmesurat dels productes.
  • Recerca i desenvolupament, de nous productes, més eficients, més ecològics i ajustats a les necessitats de cada client.

Cal afegir que, MANIVAC, S.L. disposa d’un servei de transport propi, amb la qual cosa s’assegura l’arribada del producte a temps, i en bones condicions.