Detergent líquid, alcalí i espumant per a la neteja de residus orgànics, com grasses i proteïnes. Es caracteritza per les seves propietats emulsionants (poder per a trencar les impureses), dispersants (capaç de mantenir en suspensió les impureses trencades i separades) i segrestants (evita incurstacions calcàrees en les superfícies).